Kfumspejdernes Brassband

Generalforsamling 2022

2. februar 2022 · Ikke kategoriseret · Skrevet af kfumbrassband

Der indkaldes til generalforsamling i KFUM BB. 2 Marts kl 19 på KFUM.

Vi starter med fælles spisning og går derefter over til selve generalforsamlingen ca 19.30.

Dagsorden er ifølge vedtægterne med tilføjelse af pkt 4.1 og 10

1 Valg af dirigent

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Orkestrets fremtid
 5. Fastsættelse af evt. ydelser til orkestermedlemmer og bestyrrelse
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
 7. Valg til bestyrelsen jvf. pgf 9 og 10
  1. På valg er Torben,Pia Karla (stoppet)
  2. ikke på valg er Jens , Per, Anne
 8. Orkestrets dirigent orienterer om de(t) forløbne års arbejde.
 9. Evt.
 10. Humørprisen

Efter generalforsamligen er der normal orkester prøve.