Kfumspejdernes Brassband

Generalforsamling 2019

4. februar 2019 · Ikke kategoriseret · Skrevet af kfumbrassband

Som tidligere meddelt afholdes der  generalforsamling 27 februar 2019.

Vi starter med åben prøve kl 19.00 og går derefter over til generalforsamlingen. kl 20.30

Dagsorden er ifølge vedtægterne :

 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til orkesterets medlemmer og bestyrelse.
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 7. Valg, jfr. §§9 og 10
  • bestyrelsen bør bestå af 7 personer (Dirigent + 3 Medlemmer + forældre/øvrige)
  • Suppleanter: 3
 8. Orkestrets dirigent orienterer om det forløbne års arbejde
 9. Eventuelt
  • Humørprisen