Kfumspejdernes Brassband

Indkaldelse til generalforsamling 2018

6. februar 2018 · Ikke kategoriseret · Skrevet af kfumbrassband

Der afholdes generalforsamling 28 Februar 2018.

Generalforsamlingen starter kl 19.00

Dagsorden er ifølge vedtægterne :

 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til orkesterets medlemmer og bestyrelse.
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 7. Valg, jfr. §§9 og 10
  • På valg er : Torben,Jan,Jens 
  • Ikke på valg er : Per, Agnethe, Mathias
  • bestyrelsen bør bestå af 7 personer (Dirigent + 3 Medlemmer + forældre/øvrige)
  • Suppleanter: Solveig,Beatrice
 8. Orkestrets dirigent orienterer om det forløbne års arbejde
 9. Eventuelt
  • Humørprisen

 

efter generalforsamlingen er der orkesterprøve..