Kfumspejdernes Brassband

Referat af Generalforsamling 2017

2. marts 2017 · Ikke kategoriseret · Skrevet af kfumbrassband

 

 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen
  • Lars Jensby blev valgt som dirigent.
 1. Formandens beretning
  • Beretningen i år var en kort beretning…
  • Orkestret får ros hvor vi kommer frem.
  • Året har bestået af forårskoncert, som gik godt.
  • Derudover har vi faste kunder, Sct. Hans i Lønstrup, Sommerferieafslutning på Fynsgade, De danske Årsmøder i Slesvig, friluftsgudstjenester i Vennebjerg, Tolne og Tornby, havne fest i Strandby
  • Vi har vasket instrumenter….
  • Julekoncert Sct. Olai kirke.
  • Nissespil og Juleafslutning d 24 december.
 2. Godkendelse af revideret regnskab
  • Regnskabet blev gennemgået, Bland andet diskuteret om ikke håndteringen af tilskud til instrumenter. Disse bør fremgå af balancen.
 1. Indkomne forslag
  • bestyrelsen foreslår udmeldelse af DAO for at reducere omkostningerne.
   • Vi får ingen problemer med Koda, da KFUM er medlem.
   • Alle fremmødte stemte for.
 1. Fastsættelse af eventuelle ydelser til orkesterets medlemmer og bestyrelse.
  • Der er ikke udbetalt ydelser til medlemmer i mange år. Det betyder at ydelserne fremover også er 0 kr.
 1. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
  • Kontingentforhøjelse i 2018 til 550 pr halvår. (250 til Sct Cathr. +300 til orkester)
  • Som Lars påpeger – det er arrangementerne som skal give os indtægter, ellers så skal kontingentet stige alt for meget.
 1. Valg, jfr. §§9 og 10
  • Bestyrelsen er herefter:
   • Brian
   • Per
   • Torben
   • Jan
   • Jens
   • Agnethe
   • Mathias
   • Suppleanter:
    1. Solveig
    2. Beatrice
  • Lars er genvalgt som Revisor, og Torben som kasser…
 1. Orkestrets dirigent orienterer om det forløbne års arbejde
  • Hyggeligt orkester. – husk at komme til arrangementerne! Det er det der giver os penge.
 1. Eventuelt
  • Instrumentstatus- der er behov for at revurdere udlånslisten og krydse med instrumentrummet.
 • Humørprisen
   • Afstemning foretaget. Den offentliggøres til ”Næste koncert”.