Kfumspejdernes Brassband

Generalforsamling 2017

25. januar 2017 · Ikke kategoriseret · Skrevet af kfumbrassband

Der afholdes generalforsamling 1 Marts 2017.

Vi starter med lidt fælles spisning kl 18.00 og går derefter over til generalforsamlingen. kl 19.00

Dagsorden er ifølge vedtægterne :

 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
  • bestyrelsen foreslår udmeldelse af DAO for at reducere omkostningerne.
 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til orkesterets medlemmer og bestyrelse.
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
  • Forslag om kontingent forhøjelse, således at der fremover betales 250 til Sct. Chatrinae gruppe og 300 til Orkestret pr halvår. ialt 550 pr halvår.
 7. Valg, jfr. §§9 og 10
  • På valg er : Per, Solveig ( Niels Rævdal)
   • Per tager imod genvalg. – Solveig tøver !
  • Ikke på valg er : Torben,Jan,Jens (Kathrine)
  • bestyrelsen bør bestå af 7 personer (Dirigent + 3 Medlemmer + forældre/øvrige)
  • Suppleanter: 3
 8. Orkestrets dirigent orienterer om det forløbne års arbejde
 9. Eventuelt
  • Humørprisen